Prawo rodzinne

reguluje powstanie, zmianę i stanie stosunków rodzinnoprawnych oraz wyznacza ich elementy. Zajmuje się szeroko rozumianą rodziną i stosunkami prawnymi jakie zachodzą w rodzinie zarówno majątkowymi jak i niemajątkowymi, jakie wynikają z małżeństwa, pokrewieństwa oraz opieki i kurateli.

Prawo administracyjne

reguluje ogół stosunków pomiędzy instytucjami i organami państwowymi o charakterze administracyjnym i innymi podmiotami społecznymi, zajmującymi się zagadnieniami administracyjnymi.

Prawo handlowe

zespół norm regulujących organizację (ustrój) przedsiębiorców oraz stosunki zobowiązujące, powstające między nimi oraz miedzy nimi a innymi osobami w obrocie gospodarczym zarówno wewnętrznym (krajowym) jak i międzynarodowym.

"Nie przywłaszczaj sobie żadnego prawa względem ludzi, którego oni sami ci nie dali i nie przyznawaj żadnego względem siebie, którego im nie dałeś"

Aleksander Świętochowski

 

   W ramach Kancelarii oferuję fachową i kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto udzielam rzetelnej pomocy osobom fizycznym przy rozwiązywaniu ich problemów poczynając od udzielania porad prawnych, poprzez sporządzanie pism procesowych po zastępstwo przed sądem i urzędami.

     Kancelaria zajmuje się również windykowaniem należności.

   Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze urzędów i innych jednostek sektora finansów publicznych , przedsiębiorców oraz osób fizycznych. 

   Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, gospodarczego, pracy. Udziela pomocy osobom pokrzywdzonym w sprawach karnych. Prowadzi sprawy przed sądami powszechnymi, jak również administracyjnymi.

   W Kancelarii Klienci spotykają się z rzetelną, fachową obsługą.

Zapraszam do kontaktu

Agnieszka Glińska